array(9) {
  ["id"] => int(213)
  ["id_camping"] => int(944)
  ["orden_bloque"] => int(1)
  ["tipo_bloque"] => string(1) "4"
  ["num_fotos_bloque"] => NULL
  ["texto"] => string(1365) "<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><strong>Parcelas Oro</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#808080"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">Caracter&iacute;sticas de la parcela: 104 parcelas de m&aacute;s de 85m2 delimitadas por setos, 75 parcelas disponen de pila de agua, todas con conexi&oacute;n el&eacute;ctrica (10A), Suelo arenoso con garbancillo, mucha sombra natural y/o artificial. Se admiten animales de compa&ntilde;&iacute;a debidamente atados.</span></span></span><br />
<span style="color:rgb(128, 128, 128); font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:12px; line-height:1.6em">Parcela con agua</span><br />
<span style="color:rgb(128, 128, 128); font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:12px; line-height:1.6em">Se admiten animales no peligrosos</span><br />
<span style="color:rgb(128, 128, 128); font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:12px; line-height:1.6em">Mucha sombra</span><br />
<span style="color:rgb(128, 128, 128); font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:12px; line-height:1.6em">Electricidad 10A</span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>
"
  ["nom_fotos"] => string(79) "1483638039_Oro1.jpg,1483638049_Oro2.jpg,1483638060_Oro3.jpg,1483638070_Oro4.jpg"
  ["fichero"] => string(0) ""
  ["visitasweb"] => NULL
}